Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Contactgegevens van LAZE
 • Artikel 3 – Toepasselijkheid
 • Artikel 4 – Het aanbod
 • Artikel 5 – De overeenkomst
 • Artikel 6 – Herroepingsrecht
 • Artikel 7 – Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten
 • Artikel 9 – Verplichtingen van LAZE bij herroeping
 • Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 11 – Prijs
 • Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
 • Artikel 13 – Levering en uitvoering
 • Artikel 14 – Betaling
 • Artikel 15 – Klachtenregeling
 • Artikel 16 – Wijziging van de algemene voorwaarden
 • Artikel 17 – Auteursrechten
 • Artikel 18 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

De betekenis van de volgende begrippen wordt hieronder uitgelegd:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen je terug mag komen op je aankoop in onze webshop (je “herroepingsrecht”);
Consument:
 als je je aankoop privé hebt gedaan, en deze geen verband houdt met je zakelijke activiteiten (je bedrijf, je beroep, etc.);
Dag: kalenderdag;
Herroepingsrecht: je recht om binnen de bedenktijd af te zien van je aankoop in onze webshop;
LAZE: het bedrijf dat producten aan consumenten in de webshop aanbiedt, juridisch heet dat koop op afstand;
Overeenkomst op afstand: een contract tussen LAZE en de consument die helemaal tot stand komt via een webshop;
Modelformulier voor herroeping: het hieronder opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Je vindt deze ook terug in de klantenservice van onze webshop.

Artikel 2 – Contactgegevens LAZE

Officiële naam: LAZE
Vestigingsadres: Binnenweg 12a, Ouderkerk aan de Amstel
Email: info@laze.nl
KvK-nummer: 83692606
BTW-identificatienummer: NL003858946B21

Bereikbaarheid: tijdens kantooruren van 10u tot 16u.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van/ bestelling bij LAZE en op elke overeenkomst gesloten via de webshop tussen LAZE en de consument. Op de website en in deze voorwaarden is de informatie te vinden over je rechten en verplichtingen, zodat jij weet waar je aan toe bent als je een aankoop in onze webshop doet.

Artikel 4 – Het aanbod

In de webshop staat een volledige en nauwkeurige omschrijving van onze producten. De foto’s in de webshop zijn zo realistisch mogelijk, echter zijn veel producten hand gemaakt en kunnen licht afwijken. Het is ook mogelijk dat de werkelijke kleur van een product niet precies overeenkomt met een op het scherm getoonde kleur.

Als een aanbod tijdelijk is of onder voorwaarden gebeurt, staat dit er altijd duidelijk bij.

Bij duidelijke fouten of vergissingen in het aanbod (zoals een erg lage prijs) behoudt LAZE zich het recht voor om deze te corrigeren of de koop te ontbinden en het geld te retourneren.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij je bestelling hebt bevestigd en betaald. LAZE stuurt je hierna een e-mail om de bestelling te bevestigen.

LAZE treft de juiste maatregelen om de persoonlijke gegevens die je invoert in het bestelproces te beveiligen en om voor een veilige webomgeving te zorgen. Dit geldt in het bijzonder voor de betaalgegevens die online worden verstuurd.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Je mag de overeenkomst voor de online aankoop van je product tijdens een periode van 30 dagen na ontvangst van je producten ontbinden. Daar hoef je geen reden voor te geven. Je kunt hiervoor een email sturen naar info@laze.nl met het ingevulde retourfomulier. De verzendkosten voor het retourneren van artikelen zijn voor eigen rekening.

Artikel 7 – Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd

Je mag onze producten tijdens de bedenktijd uitpakken om goed te bekijken en te controleren. Let erop dat – als je het product wilt terugsturen – het product schoon en in ongeschonden staat dient te blijven en dusdanig verpakt dient te worden dat de producten niet kunnen beschadigen. Je bent aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product die vies of beschadigd worden geretourneerd.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten

Je kunt gebruik maken van je herroepingsrecht door binnen de termijn van 30 dagen het retourformulier in te vullen en aan ons te mailen (info@laze.nl), zodat we weten dat je af wilt zien van je aankoop in de webshop. Je ontvangt vervolgens van ons instructies hoe het terugzenden werkt. Het product maak je gereed voor retourzending met alles wat erbij is geleverd, in de originele doos en overige verpakking, en in schone en ongeschonden staat. De kosten voor het retour sturen van producten zijn voor eigen rekening.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou dus zorg dat je een verzendbewijs meekrijgt van de desbetreffende pakketdienst.  

Je draagt zelf de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 9 – Verplichtingen van LAZE bij herroeping

Als je ons met het retourformulier laat weten dat je van je herroepingsrecht gebruik wilt maken, zullen wij je verzoek zo snel mogelijk via email bevestigen.

LAZE zorgt voor een snelle afhandeling van de retourzending en een snelle terugbetaling (zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na je retourmelding). LAZE gebruikt voor de terugbetaling dezelfde betaalmethode die jij hebt gebruikt voor je betaling.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Het recht op herroeping is uitgesloten als:

 1. Artikelen langer dan 30 dagen geleden ontvangen zijn;
 2. Artikelen gebruikt, beschadigd of incompleet zijn;
 3. De originele verpakking ontbreekt;
 4. Artikelen op jou verzoek zijn aangepast of gepersonaliseerd;
 5. Artikelen speciaal voor jou op maat zijn gemaakt.

Artikel 11 – Prijs

Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW en exclusief verzendkosten.

Bij duidelijke fouten of vergissingen in de prijs behoudt LAZE zich het recht voor om deze te corrigeren of de koop te ontbinden en het geld te retourneren.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en garantie

LAZE staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op dat moment geldende wettelijke bepalingen/overheidsvoorschriften.

Wij geven een garantie van 3 maanden op de kwaliteit van onze producten. Als je binnen 3 maanden niet tevreden bent met de kwaliteit van de producten, stuur dan een email naar info@laze.nl, wij zullen dan gezamenlijk zoeken naar een passende oplossing. Dit kan zijn dat we de producten vervangen, laten repareren of terugnemen en restitueren. In het geval van een terugbetaling zal dit binnen 14 werkdagen en incl. verzenkosten plaatsvinden.

In de volgende gevallen kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie:

 • Slijtage van een opdruk op het materiaal na een periode van zes maanden na dato aankoop;
 • Je gebruikt onze producten waarvoor ze bedoeld zijn;
 • Je gaat zelf niet sleutelen aan kapotte producten. Neem meteen contact met ons op.
 • Je bent voorzichtig met scherpe objecten zoals nagels en scharen.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

De levering wordt per koerier bezorgd, op het adres dat je hebt gecommuniceerd aan LAZE. We voeren alle bestellingen zo zorgvuldig mogelijk uit.

LAZE houdt zich aan de gecommuniceerde levertijden en voert de bestellingen zo snel mogelijk uit. Als de bezorging onverhoopt is vertraagd of als een bestelling niet of slechts deels kan worden uitgevoerd dan ontvang je hierover zo snel mogelijk bericht. Je mag dan de overeenkomst zonder kosten ontbinden. In dit geval zal LAZE door jou betaalde bedragen zo snel mogelijk terugbetalen.

Als je een verkeerd afleveradres hebt doorgegeven, een verkeerde afleveroptie hebt gekozen of niet thuis was toen de pakketdienst de bestelling afleverde, kunnen hier extra kosten door ontstaan, die LAZE zaan jou zal doorbelasten.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij LAZE tot het moment van bezorging aan jou, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

Artikel 14 – Betaling

Je kunt kiezen uit de door Mollie aangeboden verschillende betaalwijzen. Alle hierbij ingevulde gegevens worden versleuteld en via beveiligde systemen verstuurd, waardoor wij geen toegang hebben tot deze informatie. Ook in het geval van een terugbetaling, zijn deze gegevens voor ons niet zichtbaar.  LAZE gebruikt voor de terugbetaling dezelfde betaalmethode die jij hebt gebruikt voor je betaling.

Artikel 15 – Klachtenregeling

Als je klachten hebt over je bestelling, horen wij dat graag zo snel mogelijk. Je kunt hiervoor een mail sturen naar info@laze.nl met een duidelijke omschrijving van je klacht. LAZE beantwoordt je e-mail binnen een termijn van uiterlijk 14 dagen. En als de behandeling een langere tijd nodig heeft, laten we je dit weten.

Artikel 16 – Wijziging van de algemene voorwaarden

LAZE heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden gelden pas als ze zijn bekendgemaakt door LAZE en slechts door overeenkomsten die vanaf het moment van wijziging en bekendmaking worden aangegaan tussen LAZE en jou.

Artikel 17 – Auteursrechten

Alle op deze website gebruikte afbeeldingen, foto’s, symbolen en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming worden overgenomen, gepubliceerd of openbaar gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming.

Artikel 18 – Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing